Omslag foto tennis

Februari 2018

Ontwikkeling NTC februari 2018

Sneller dan verwacht hebben wij weer nieuws omtrent de werkzaamheden welke in de
komende periode zullen plaatsvinden. Het boren van de palen is ondertussen in volle gang en vordert gestaag. De bouwhekken komen steeds meer op hun definitieve plaats te staan. Hierdoor is de toegangsweg naar het
tenniscentrum komen te vervallen voor onze bezoekers. Er is een tijdelijk voetpad aangelegd
achter de padelbaan langs en over de banen 1 en 2 zodat het tenniscentrum goed
bereikbaar blijft. Deze week wordt ook nog extra verlichting aangebracht op de
bouwhekken.

Ook zijn wij verheugd te kunnen melden dat deze week zal worden gestart met het
renoveren van 5 gravel buitenbanen (nummers 4-8) De banen zullen tevens worden voorzien
van nieuwe drainage en beregeningsinstallatie zoals eerder ook op de banen 1, 2 en 3 is
gebeurd. Nu de toekomstige inrichting van het park met de komst van het NTC bekend is,
achten wij dit een geschikt moment om ook de hekwerken rondom de buitenbanen te
vervangen. De nieuwe hekwerken zullen tevens worden voorbereid voor het aanbrengen
van een toegangscontrolesysteem. Door de nieuwe toekomstige inrichting zullen wij de
ingang van enkele banen verplaatsen zodat ook in de toekomst alle tennisbanen op een
veilige wijze bereikt kunnen worden.

Wij gaan ervanuit dat de baanrenovatie nog voor de start van het nieuwe seizoen op 1 april
zal zijn uitgevoerd en de banen vanaf 1 april volledig bespeelbaar zullen zijn.
In maart zullen wij zoals toegezegd een volgende update versturen.

Met vriendelijke groet,
Directie

DJI_0021
D85_1532-2
D85_1374