Omslag foto tennis

Nieuwsbrief

DSC_4242-HDR

Nieuwsflits mei 2019

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd dus ook een hoop nieuws! De nieuwe NTC hal is nu wind en waterdicht, dat is een belangrijke mijlpaal omdat nu ook kan worden begonnen met de inrichting en het afwerken binnen in de hal. Aan de buitenkant is goed zichtbaar dat nog hard aan de witte gevelbeplating wordt gewerkt en dat inmiddels ook de kozijnen en glazen puien zijn aangebracht. Het hele dak van de parkeergarage is voorzien van een bitumendakbedekking ter voorbereiding op het aanbrengen van de 4 nieuwe gravelbanen die boven op de parkeergarage zullen worden aangelegd. De plek waar de nieuwe banen komen is nu goed te herkennen doordat de lichtmasten met de buitenbaan verlichting al zijn geplaatst.

Wij laten in deze nieuwsbrief ook de impressies van het nieuwe horecagedeelte zien. De bedoeling is dat deze gloednieuwe en gezellige horeca vanaf eind september in gebruik zal worden genomen.
 

20190408_3542_scene1

Voor meer impressies verwijzen wij u naar onze website: www.ntcdekegelamstelveen.nl                       
Ook bij de tijdelijke ingang naar hal 3 zullen wij de impressie ophangen.
 

20190408_3542_scene2
20190308_3542_scene5

Met enige regelmaat ontvangen wij vragen over de uitbreiding van het centrum en het toekomstige functioneren daarvan. De meest voorkomende vragen zullen wij onderstaand beantwoorden.
 
- Hoeveel nieuwe tennisbanen komen er nu precies:  
Wij breiden het centrum uit met een nieuwe tennishal waar 4 hardcourt banen worden gerealiseerd. Naast het NTC zullen wij 2 hardcourt buitenbanen aanleggen, en op de parkeergarage komen 4 nieuwe gravelbanen terug die eerder zijn verwijderd om de bouw van het NTC mogelijk te maken. Naast de nieuwe tennisbanen komt er een geheel nieuwe horeca en zijn er verschillende (vergader)zalen beschikbaar voor het organiseren van diverse bijeenkomsten.

- Zijn de nieuwe tennisbanen uitsluitend beschikbaar voor de KNLTB?
De KNLTB gebruikt gedurende het winterseizoen de vier nieuwe binnenbanen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 19.00 uur. Op zaterdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur.
De KNLTB gebruikt gedurende het zomerseizoen de vier nieuwe gravelbanen op de parkeergarage en de twee nieuwe buiten hardcourtbanen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 19.00 uur. Op zaterdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur.

-Zijn er ook extra mogelijkheden voor de TVK?
Komend zomerseizoen (2020) zal de tennisvereniging (TVK), buiten de speeltijden van de KNLTB, de mogelijkheid hebben de 4 nieuwe gravelbuitenbanen te gebruiken. Hierdoor zijn er vanaf volgend seizoen  vooral op de piekmomenten bijvoorbeeld wanneer er tennislessen worden gegeven door de tennisschool, toss-avonden en tijdens de competitieperiode voor de TVK, maar liefst 12 buitenbanen voor TVK beschikbaar!
 
-Wie komen er nu bij ons trainen?
Alle selecties van de KNLTB, aangevuld met talentengroepen. Dat geldt voor zowel de valide als de rolstoeltennissers. Zij maken dus met name overdag gebruik van de faciliteiten op het tenniscentrum. Uiteraard blijven zoals ook nu het geval is de Laurense Tennis Academy en meerdere privéleraren bij ons hun lessen verzorgen. Door de uitbreiding met 4 binnenbanen ontstaan er ook voor particulieren meer mogelijkheden voor het huren van een (vaste)binnenbaan.
 

-Wie is mijn aanspreekpunt?
Het managementteam van het tenniscentrum bestaat uit Frans, Diana en Bjorn staan u graag te woord. Voor zaken welke betrekking hebben op de tennisvereniging TVK verwijzen wij u graag naar het bestuur van TVK.   
 
-Planning
In de maanden augustus en september zullen alle voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de tennisbanen binnen en buiten uitgevoerd worden. Ook de bouw van de bar en verdere inrichting van de horeca zal in deze periode plaatsvinden. Wij hopen in de volgende nieuwsbrief de exacte data te kunnen melden waarop voor het eerst van de nieuwe banen en horecagelegenheid gebruik gemaakt kan worden.

Met vriendelijke groet,   
De Directie
 

20190419_3542_scene6