Omslag foto tennis

Huishoudelijk reglement

Huurvoorwaarden en Huishoudelijk Reglement NTC de Kegel Amstelveen

Iedereen is van harte welkom bij NTC de Kegel Amstelveen.
NTC de Kegel voert een gastvrij beleid. Dat betekent dat wij spelers, toeschouwers en overige bezoekers op een gastvrije en klantvriendelijke manier willen ontvangen. Dit betekent echter ook dat wij van iedereen die ons centrum betreedt, verwachten dat hij zich als een waardig gast gedraagt en zich correct opstelt ten opzichte van het personeel en alle overige bezoekers van ons centrum.
Wangedrag, discriminatie, geweld en overlast horen hier niet bij. Om hier geen misverstanden over te laten bestaan, verwachten wij dat iedereen zich aan onze Huurvoorwaarden en Huishoudelijk reglement houdt, zoals die door NTC de Kegel Amstelveen zijn opgesteld.

Lees de Huurvoorwaarden en het Huishoudelijk Reglement van NTC de Kegel Amstelveen.